Kviečiame Kauno plaukimo mokyklai skirti 1,2 % paramą

Kviečiame Kauno plaukimo mokyklai skirti 1,2 % paramą

Mieli sportininkų Tėveliai, mūsų Klientai,

Dėkojame visiems, kurie 2020 metais skyrėte gyventojų pajamų mokesčio dalį  Kauno plaukimo mokyklai. Šių lėšų dėka mūsų baseinuose buvo kuriama estetiška ugdymosi aplinka, geresnės higieninės sąlygos.

KVIEČIAME ir šiais metais Kauno plaukimo mokyklai skirti 1,2 % paramą, kuri būtų panaudota sportininkų, klientų sportavimo sąlygų gerinimui, aplinkos tvarkymui.

Paramą galite skirti per internetinį tinklalapį: http://deklaravimas.vmi.lt/ , naudojant internetinės bankininkystės prisijungimą.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos privalomus laukelius:

*  5 Mokestinis laikotarpis – 2020 m.

*  6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – pažymėkite varnelę.

*  E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)

*  E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 195470111

*  E3 Mokesčio dalies paskirtis – Kauno plaukimo mokykla.

*  E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2

*  E5 Įvesti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei

norite dar 1 metų paramą skirti, įveskite 2021 m., o jei 2, 3 ar 4

metų paramą – atitinkamai 2022 m., 2023 m. ar 2024 m.

Dėkojame Jums, kad prisidedate prie Kauno plaukimo mokyklos ugdymo aplinkos ir kokybės gerinimo!