Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

(2020 m.)

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

Pareigybių skaičius

(2021-04-01)

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

2020 m.

I-IV ketvirčiai

2021 m.

I ketvirtis

2021 m.

II ketvirtis

Direktorius

1

neskelbiama

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas

1

neskelbiama

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

neskelbiama

neskelbiama

1

neskelbiama

Padalinio vadovas

3

1470,50

1504,50

3

1504,50

Vyriausiasis specialistas

1

neskelbiama

neskelbiama

1

neskelbiama

Specialistas

3

1211,00

1239,00

3

1239,00

Specialistas 

2

951,50

973,50

2

973,50

Plaukimo instruktorius- gelbėtojas

9

951,50

973,50

6

973,50

Sporto instruktorius

1,5

951,50

973,50

Ūkvedys

3

778,50

885,00

3

885,00

Administratorius- kasininkas

6

778,50

885,00

6

885,00

Vairuotojas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

 

Bendrosios praktikos slaugytojas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

0,5

neskelbiama

Baseino priežiūros specialistas

9

692,00

796,50

3

796,50

Rūbininkas

2

MMA

MMA

Valytojas

9

MMA

MMA

6

MMA

Treneris

30

neskelbiama

neskelbiama

30

neskelbiama

iš viso:

82,5

  

66,5

 

Šrifto dydis
Kontrastas