Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (2020 m.)

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

2020 m.

I-II ketvirčiai

20209 m.

III ketvirtis

Direktorius

1

neskelbiama*

neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas

1

neskelbiama*

neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

neskelbiama*

neskelbiama*

Padalinio vadovas

3

1470,50

1470,50

Vyriausiasis specialistas

1

neskelbiama*

neskelbiama*

Specialistas

3

1211,00

1211,00

Specialistas 

2

951,50

951,50

Plaukimo instruktorius- gelbėtojas

9

951,50

951,50

Sporto instruktorius

1,5

951,50

951,50

Ūkvedys

3

778,50

778,50

Administratorius- kasininkas

6

778,50

778,50

Vairuotojas

0,5

neskelbiama*

neskelbiama*

Bendrosios praktikos slaugytojas

0,5

neskelbiama*

neskelbiama*

Baseino priežiūros specialistas

9

692,00

692,00

Rūbininkas

2

555,00

555,00

Valytojas

9

555,00

555,00

Treneris

60

neskelbiama*

neskelbiama*

iš viso:

112,5

  
Šrifto dydis
Kontrastas