Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius    (2020 m.)

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

2020 m.

I-V ketvirčiai

2021 m.

I ketvirtis

Direktorius

1

neskelbiama*

neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas

1

neskelbiama*

neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

neskelbiama*

neskelbiama*

Padalinio vadovas

3

1470,50

1504,50

Vyriausiasis specialistas

1

neskelbiama*

neskelbiama*

Specialistas

3

1211,00

1239,00

Specialistas 

2

951,50

973,50

Plaukimo instruktorius- gelbėtojas

9

951,50

973,50

Sporto instruktorius

1,5

951,50

973,50

Ūkvedys

3

778,50

885,00

Administratorius- kasininkas

6

778,50

885,00

Vairuotojas

0,5

neskelbiama*

neskelbiama*

Bendrosios praktikos slaugytojas

0,5

neskelbiama*

neskelbiama*

Baseino priežiūros specialistas

9

692,00

796,50

Rūbininkas

2

MMA

MMA

Valytojas

9

MMA

MMA

Treneris

30

neskelbiama*

neskelbiama*

iš viso:

82,5

  
Šrifto dydis
Kontrastas