Finansiniai dokumentai

Biudžeto ataskaitos 2019 III-IV ketvirčiai m.:

2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2019-12-31 Biudžetinės vykdymo ataskaitos

2019-10-31 Finansinės būklės ataskaita3 ketv. (be valiutos)

2019-09-30 III ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2019-06-30 2 formos +aiškinamasis

2019-06-30 Forma Nr. 1

2019-06-30 Forma Nr. 3

2019-06-30 Forma Nr. 4a

2019-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita II ketv

Biudžeto ataskaitos 2019 II ketvirtis m.:

2019-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto ataskaitos 2019 I ketvirtis m.:

2019-03-31 Forma Nr. 1

Biudžeto ataskaitos 2018 metinis.:

2018-12-31 Aiškinamasis raštas

2018-12-31 Finansinės būklės ataskaita/ ataskaitų rinkinys

Biudžeto ataskaitos 2018 IV ketvirtis m.:

2018-12-31 1 forma

2018-12-31 2 forma+aiškinamasis

2018-12-31 4 forma

2018-12-31 7 priedas

Biudžeto ataskaitos 2018 III ketvirtis m.:

2018-09-30 Aiškinamasis raštas

2018-09-30 Biudžeto 5101 išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2018-09-30 Biudžeto 7201 išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2018-09-30 Biudžeto 7202 išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2018-09-30 Biudžeto 7301 išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2018-09-30 Biudžeto 7302 išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2018-09-30 Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamos

2018-09-30 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018-09-30 Pajamų įmokų ataskaita už 2018 II ketvirtį

Biudžeto ataskaitos 2018 II ketvirtis m.:

2018-06-30 1 forma

2018-06-30 2 forma+aiškinamasis

2018-06-30 4 forma

2018-06-30 7 priedas

Biudžeto ataskaitos 2018 I ketvirtis m.:

2018-03-31 1 forma

2018-03-31 2 forma+aiškinamasis

2018-03-31 7 pried.

2018-03-31 Mokėtinų ir gautų sumų 4 forma

Biudžeto ataskaitos 2017 m.:

2017-12-31 1 forma 7 priedas

2017-12-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

2017-12-31 Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2017-12-31 Mokėtinų ir gautinų sumų

2017-12-31 Mokėtinų ir gautų sumų biudžeto ataskaita

2017-12-31 Mokėtinų ir gautų sumų spec. lešų ataskaita

2017-12-31 Pažyma dėl finansavimo sumų

 

Šrifto dydis
Kontrastas