Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius/etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto  darbo užmokestis  (Eur)*
2017 m. 2018 m. I, II ketvičiai
1 Direktorius 1/1 Neskelbiama** Neskelbiama**
2 Direktoriaus pavaduotojas 1/1 Neskelbiama** Neskelbiama**
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1/1 Neskelbiama** Neskelbiama**
4 Padalinio vadovas 3/3 1060,00 1060,00
5 Vyriausiasis specialistas 1/1 Neskelbiama** Neskelbiama**
6 Specialistas 3/3 861,25 861,25
7 Specialistas 2/2 662,50 662,50
8 Plaukimo instruktorius- gelbėtojas  9/9 662,50 662,50
9 Sporto instruktorius 3/1,5 662,50 662,50
10 Ūkvedys 3/3 596,25 596,25
11 Bendrosios praktikos slaugytojas 1/0,5 Neskelbiama** Neskelbiama**
12 Adminsitartorius- kasininkas 6/6 530,00 530,00
13 Vairuotojas 1/0,5 Neskelbiama** Neskelbiama**
14 Baseino priežiūros specialistas 9/9 477,00 477,00
15 Rūbininkas 2/2 MMA MMA
16 Valytojas 6/9 MMA MMA
17 Treneris 43/60
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt.