Darbo užmokestis

Informacija apie Kauno plaukimo mokyklos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kauno plaukimo mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas) litais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Koeficientai
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1 10
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 8
Padalinio vadovas 3 8
Vyriausias specialistas 1 7,5
Specialistas 3 6,5
Specialistas 2 5
Plaukimo instruktorius-gelbėtojas 8 5
Sporto instruktorius 2 5
Ūkvedys 3 4,5
Bendrosios praktikos slaugytoja 0,5 4
Administratorius- kasininkas 6 4
Vairuotojas 1 4
Baseino priežiūros specialistas 9 3,6
Rūbininkas 2 MMA
Valytojas 9 MMA
Treneris 60
iš viso: 112,5