Kauno plaukimo mokykla

Mokyklos misija – plėtoti kūno kultūrą ir sportą plaukimo, šuolių į vandenį, šiuolaikinės penkiakovės, vandensvydžio,  neįgaliųjų plaukimo,  žirginio sporto  ir triatlono sporto šakose. Rengti pagal sportinio meistriškumo pakopas sportininkus, galinčius tinkamai atstovauti Sporto mokyklai, Kauno miestui, Lietuvai įvairiuose tarptautiniuose ir šalies sporto renginiuose, vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportininkų optimalų bendrąjį ir specialųjį fizinį rengimą, orientavimą į vieną ar kitą sporto šaką. Skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą turinčius fizinę negalią ir specialiųjų poreikių žmones. Sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto plėtotei įvairaus amžiaus žmonėms pagal pomėgius.