KPM sveikina visus mokytojus!

 

Kauno plaukimo mokykla sveikina visus mokytojus su Jūsų profesine diena!

Tikėjimo!

Tobulėjimo!

Pripažinimo!

Gerumo!

Išminties!

Kūrybiškumo!

Džiaugsmo!

Šviesos!