Darbo Taryba

2017 m. spalio 18 d. visuotiniame Kauno plaukimo mokyklos darbuotojų susirinkime

išrinkta Darbo Taryba

Pirmininkas:
Erikas Skyrius tel.: +37069919363 el. paštas: erikas.skyrius@swim.lt
Nariai:
Remigijus Račiūnas tel.: +37068471030 el. paštas: remigijus.raciunas@ktu.lt
Paulius Aleksandravičius tel.: +37062554483 el. paštas: p.aleksandravicius@gmail.com